• Du har valt: Uppsala län
Katetrar, sonder och drän

Perifer venkateter

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Perifer venkateter - Översikt

  Perifer venkateter (PVK) är en tunn kateter som förs in i en ven och ger tillgång till blodbanan. Inläggning av en PVK är ett mycket vanligt förekommande ingrepp inom modern sjukvård i syfte att ge patienten vätska, näring, blodprodukter och läkemedel samt för blodprovstagning.

 • Indikationer, material och patientinformation

  Val av PVK-storlek görs utifrån användningsområde och patientens venstatus. Välj en så tunn och kort kateter som möjligt. En venkateter på 0,9 mm kan ha ett flöde på 2,5 liter Natriumklorid/Glucos per timme.

 • Inläggning och avlägsnande

  De yttre förutsättningarna kan påverka hur inläggningen av perifer venkateter (PVK) lyckas. En lugn miljö med bra ljus, där inläggare har en god arbetsställning och har möjlighet att etablera en god kontakt med patienten kan underlätta.

 • Bildspel om inläggningsteknik

  Här kan du se ett bildspel om tekniken vid inläggning av perifer venkateter.

 • Handhavande

  För att tidigt upptäcka och undvika komplikationer är tydliga rutiner en förutsättning för att arbeta patientsäkert.

 • Byte av PVK, förlängningsslang och injektionsmembran

  Byte av perifer venkateter (PVK) rekommenderas var 72:e timme för vuxna. Hos barn och svårstuckna patienter kan bytesfrekvensen förlängas. Detta kräver god kunskap hos personalen som använder PVK, extra noggrann inspektion minst var 8:e timme och tydlig dokumentation.

 • Komplikationer och bedömning

  Tromboflebitfrekvensen varierar mycket mellan olika studier men anges ofta mellan <1-40%. Symtomen kännetecknas av rodnad ömhet, svullnad, smärta och palpabel hårdhet över venen. En tromboflebit klassificeras enligt en skattningsskala utifrån svårighetsgrad.

 • Perifer långtidskateter - Midline

  En perifer långtidskateter, även kallad midline, har en längre användningstid än en vanlig perifer venkateter.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om perifer venkateter.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper om perifer venkateter.

Till toppen av sidan