• Du har valt: Uppsala län

För att tidigt upptäcka och undvika komplikationer är tydliga rutiner en förutsättning för att arbeta patientsäkert.

Inspektion och skötsel

  • Inspektion av insticksställe, bedömning av smärta och uppmärksamma tecken på infektion/tromboflebit samt oklara generella infektionssymtom, regelbundet minst var 8:e timme. Läs mer i texten Komplikationer och bedömning.
  • Våta och blodiga förband ska tas bort. Desinfektera huden med klorhexidinsprit 5 mg/mL, låt torka och applicera därefter ett nytt förband.

Injektion/infusion/transfusion

Inför injektion eller infusion kontrolleras alltid intravasalt läge med Natriumklorid 9 mg/mL. Var uppmärksam på patientens reaktion på eventuell smärta samt svullnad. Efter injektion ska PVK:n spolas för mekanisk rengöring. Spolmängd för vuxna: 10 mL och för barn: anpassad mängd. Regelbunden spolning på vilande PVK rekommenderas inte.

Injektioner/infusioner bör ges via rengjord injektionsventil. Rengör membranet noggrannt genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5-10 sekunder och låt luftttorka [8].

Observera att vissa läkemedel inte ska administreras i en perifer venkateter. Följ lokala anvisningar samt anvisningar i Fass.

Blodprovstagning

Blodprov kan tas via PVK, beakta risken för hemolys.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan