• Du har valt: Uppsala län
Perifer venkateter

Perifer långtidskateter - Midline

En perifer långtidskateter, även kallad midline, har en längre användningstid än en vanlig perifer venkateter. Läs om användningstid av PVK på sidan Översikt. En midline är som en förlängd PVK med en kateter som kan vara 8-20 cm lång och det finns midline-katetrar i olika grovlekar. Inläggning av midline ordineras av läkare [13,15]. 

Indikation och inläggning

Inläggning av midline görs av läkare eller sjuksköterskor som är utbildade i tekniken. Vanligtvis används ultraljud för att lokalisera en djup ven på överarmen. Inläggningen sker under sterila och aseptiska förhållanden och katetern kan föras längre in i kärlet. Det gör att en midline kan sitta längre än en vanlig PVK. En midline har en användningstid på 30 dagar. Den fixeras på huden med ett specialförband som låser fast katetern och därmed förhindrar att den ändrar läge. Insticksstället och specialförbandet täcks med ett sterilt transparent högpermeabelt förband [13-15].

Indikationerna för en midline är desamma som för en PVK. En midline anläggs för att möjliggöra intravenös administrering av

 • vätska, elektrolyter och näringslösning (avsedd för perifer administrering)
 • läkemedel
 • transfusion av blod eller blodkomponenter.

En midline kan även ge möjlighet till provtagning för att minska antal stick vid upprepad provtagning.

Midline anses däremot inte lämpliga vid administrering av starkt kärlretande infusioner såsom vissa cytostatika samt vätskor med högt eller lågt pH-värde [13,14].

Beroende på tillverkare av midline klarar vissa katetrar högtrycksinjektioner, till exempel för administrering av kontrast med motorspruta vid CT-undersökningar. Katetrarna är märkta med hur högt tryck de klarar. 

Märkning

Då en midline och en PICC-line båda är placerade på insidan av överarmen är det mycket viktigt att märka upp vad det är för kateter patienten har. Det får aldrig uppstå någon tvekan om de olika katetrarnas ändamål [13]. Märk upp förbandet med ”midline”, datum för omläggning samt signatur. Läs mer om Märkning av in-och utfarter.

Inspektion och skötsel

Inspektion genom det transparenta förbandet av området kring insticksstället bör ske 3 gånger per dygn för patienter inom slutenvården. Var uppmärksam på rodnad, svullnad, ömhet, vätska eller tendens till lossnat förband. Är förbandet fuktigt och/eller blodigt ska förbandet bytas [11,13,16].  

Genomspolning av katetersystemet sker efter användning eller blodprovstagning med minst 10 mL steril Natriumklorid 9 mg/mL. Vilande katetersystem ska spolas igenom minst var tolfte timme.

Omläggning 

Omläggning av midline ska göras var 3:e-7:e dag eller oftare vid behov [11,16].  I omläggningen ingår byte av trevägskran och injektionsmembran och därutöver byts trevägskran och injektionsmembran var 72:a timme [10]. Omläggning utförs med aseptisk metod och sterila produkter används.

Material

 • Engångsplastförkläde eller ren skyddsrock vid behov
 • Rena undersökningshandskar vid behov vid avlägsnande av förband 
 • Rena undersökningshandskar
 • Klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Vid klorhexidinallergi används etanol cirka 70% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat desinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet.
 • Sterilt omläggningsset
 • Steril duk
 • Steril trevägskran/injektionsmembran 
 • Sterilt transparent högpermeabel polyuretanfilm 
 • Steril fästanordning för Midline katetern
 • Etikett märkt "Midline-kateter"

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Ta vid behov på engångsplastförkläde eller ren skyddsrock
 3. Desinfektera händer och underarmar före och efter patientkontakt [11,17-20].
 4. Avlägsna kläder som täcker midline förbandet.
 5. Ta därefter på rena undersökningshandskar vid behov.
 6. Avlägsna det gamla förbandet utifrån och in mot instickstället, använd stretchteknik. Var försiktig så att inte katetern dras ut.
 7. Inspektera instickstället.
 8. Om handskar använts, ta av dem och kassera tillsammans med det gamla förbandet.
 9. Desinfektera händer och underarmar.
 10. Desinfektera uppdukningsbord.
 11. Desinfektera händer och underarmar.
 12. Duka upp det sterila materialet och arbeta aseptiskt.
 13. Desinfektera hudområdet runt instickstället med Klorhexidinsprit 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Gnid in med steril tork/kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka.
 14. Avlägsna kateterns fästanordning från huden. Alkohol kan underlätta att förbandet lossnar.
 15. Desinfektera huden där förbandet suttit med god marginal med Klorhexidinsprit 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Gnid in med steril tork/kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka.
 16. Om hudskyddsmedel medföljer förbandet ska detta appliceras på huden där förbandet ska fästas. Låt medlet torka helt innan förbandet fästs på huden.
 17. Fäst katetern i den nya fästanordningen enligt tillverkarens anvisningar och applicera detta på huden.
 18. Täck instickstället och fästanordningen med ett sterilt transparent högpermeabelt förband.
 19. Kontrollera att märkning finns: Midine-kateter, signatur och datum.
 20. Desinfektera händerna.
 21. Dokumentera.

Byte av injektionsmembran och genomspolning

Material

 • Engångsplastförkläde vid behov 
 • Rena undersökningshandskar vid behov 
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL (klorhexidinglukonat 5mg/mL i kombination med etanol 70%)
 • Rena kompresser eller torkar 
 • Sterilt injektionsmembran (neutralt alt positivt avslut) och eventuell trevägskran
 • Steril 10 mL förfylld LuerLock spruta med Natriumklorid 9 mg/mL 

Gör så här

 1. Desinfektera händer och underarmar [11,17-20]. 
 2. Fatta kateterns externa del med en kompress som är ordentligt genomblöt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 3. Avlägsna det gamla injektionsmembranet och låt kompressen ligga kvar under katetermynningen.
 4. Desinfektera katetermynningen genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder och låt lufttorka [8,13,14].
 5. Applicera ett sterilt injektionsmembran fyllt med Natriumklorid 9 mg/mL på katetern och spola sedan systemet med 10 mL Natriumklorid 9 mg/mL.
 6. Desinfektera händerna.
 7. Dokumentera.

Injektion och infusion

Kontrollera alltid intravasalt läge med Natriumklorid 9 mg/mL före injektion eller infusion. Var uppmärksam på patientens reaktion på eventuell smärta och/eller svullnad. Efter injektion ska midline spolas för mekanisk rengöring med minst 10 mL Natriumklorid 9 mg/mL.

Injektion och/eller infusion ska ges via rengjort injektionsmembran. Rengör membranet noggrannt genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder och låt luftttorka [8,13,14]. 

Material 

 • Engångs plastförkläde vid behov 
 • Rena undersökningshandskar vid behov 
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL (klorhexidinglukonat 5mg/mL i kombination med etanol 70 %) 
 • Rena kompresser eller torkar 
 • Minst 2 förfyllda 10 mL sprutor med Natriumklorid 9 mg/mL för genomspolning före och efter injektion/infusion 
 • Sterilt injektionsmembran och trevägskran för eventuellt byte

Gör så här

 1. Informera patienten. 
 2. Kontrollera patientens identitet och ordination. 
 3. Desinfektera händer och underarmar [11,17-20]. 
 4. Desinfektera injektionsmembranet med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Injektionsmembranet desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt lufttorka [8,13,14].
 5. Håll kvar kompressen med desinfektion under injektionsmembranet/trevägskranen hela tiden du manipulerar med systemet. 
 6. Kontrollera alltid intravasalt läge genom att spola med Natriumklorid 9 mg/mL före injektion eller infusion. 
 7. Administrera läkemedel enligt ordination via injektionsmembran eller trevägskran. Spola med Natriumklorid 9 mg/mL mellan läkemedlen. Avsluta med minst 10 mL Natriumklorid 9 mg/mL. 
 8. Byte av trevägskran/injektionsmembran sker om dessa inte går att spola synligt rena  [13]. 
 9. Alla läkemedel som ges samtidigt kontinuerligt måste vara kompatibla. 
 10. Efter sista injektionen eller infusionen spolas katetern med minst 10 mL Natriumklorid 9 mg/mL. 
 11. Desinfektera händerna. 
 12. Dokumentera.

Blodprovstagning

Blodprovstagning är möjligt via midline. Enligt tillverkarna ska blodprovstagning vara genomförbart under hela tiden som katetern är inlagd. Beprövad erfarenhet har dock visat att möjligheten att ta blodprover vanligtvis minskar ju längre katetern är inlagd. 

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångsplastförkläde vid behov. 
 3. Desinfektera händer och underarmar [11,17-20].
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Desinfektera injektionsmembranet. Injektionsmembranet desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka [8,13,14]. 
 6. Aspirera 5-10 mL blod som kasseras som ”slask”.
 7. Ta de prover som ordinerats. 
 8. Spola systemet med minst 10-20 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Byt injektionsmembranet om detta inte kan spolas helt rent.
 9. Desinfektera händerna.
 10. Dokumentera.

Avlägsnande

Så fort patienten inte längre har behov av midline ska den tas bort [13-15]. Det utförs på samma sätt som avlägsnandet av en PVK. Följ samma anvisningar som för PVK.

Till toppen av sidan