• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Undersökning och provtagning

Blodtrycksmätning, manuell

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Blodtrycksmätning, manuell - Översikt

  Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar är trycket i kärlen som lägst och kallas för diastoliskt blodtryck.

 • Material vid manuell blodtrycksmätning

  Välj rätt blodtrycksmanschett till rätt patient. Markeringar i manschetten visar om manschetten är för liten, lagom eller för stor.

 • Förberedelser

  Informera patienten om hur undersökningen går till. Patienten ska inte dricka kaffe, te, snusa eller röka 30 minuter innan blodtrycksmätning.

 • Tillvägagångssätt

  Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna.

 • Att tänka på vid tillvägagångssätt

  Vid framför allt högt blodtryck kan ett "silent gap" uppträda. Det innebär en tyst period mellan systole och diastole.

 • Andra mätmetoder

  Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan en doppler användas istället för stetoskop.

 • Hemblodtrycksmätning

  Hemblodtrycksmätning (HBTM) börjar mer och mer användas vid diagnostik och behandling av patienter med hypertoni.

 • Film om tillvägagångssätt vid blodtrycksmätning

  Här kan du titta på en film som visar tillvägagångssättet vid blodtrycksmätning. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodtrycksmätning, manuell.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom blodtrycksmätning.

Till toppen av sidan