• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Blodtrycksmätning, manuell

Material vid manuell blodtrycksmätning

Kontrollerad utrustning ska användas.

Blodtrycksmanschett

För att få korrekt resultat vid blodtrycksmätning måste rätt manschettstorlek användas. Bredd och längd på manschetten anpassas efter överarmens omkrets. Blodtrycksvärdet blir falskt för högt om en normalbred manschett används på en för kraftig överarm. På motsvarande sätt blir blodtrycksvärdet falskt för lågt om en bred manschett används till en smal arm [3,7,8].

Tillverkarna förser blodtrycksmanschetterna med markeringar som indikerar till vilken armomkrets de är avsedda. För att veta vilken manschett som passar noteras var linjen ytterst på manschetten hamnar på manschettens insida. Manschettbredden bör vara omkring 40%, och längden 80%, av armens omkrets [9].

För överarmsmanschett gäller [3]:

  • "Smal" manschett 9 x 28 cm för armomkrets 15-21 cm.
  • "Normal" manschett 12 x 35 cm för armomkrets mellan 22-31 cm.
  • "Bred" manschett 15 x 43 cm för armomkrets 32-44 cm.
  • Lårmanschett 18 x 60 cm kan användas för armar med 45 cm eller mer i omfång.

På korta, tjocka överarmar kan det vara svårt att få manschetten att sitta rätt. Man kan i sådana lägen använda en konformad manschett eller göra mätningen på underarmen i stället [10].

På vissa mottagningar används en så kallad trikuffmanschett. Den består av tre luftkamrar som motsvarar tre olika manschettbredder. När manschetten är på plats anpassas storleken automatiskt till patientens arm genom att en klämma stänger av lufttillförseln till de luftblåsor som inte används [3].

Stetoskop

Stetoskopet fångar upp ljuden från pulsvågorna i artärerna. De flesta stetoskop har två sidor att lyssna med, membranet för högfrekventa ljud och klockan för lågfrekventa ljud. Oftast används membranet men är ljuden svåra att höra kan klockan vara ett bättre alternativ. Det är mycket viktigt att vinkla stetoskopets skänklar så att stetoskopets öronproppar pekar framåt för att få dem rätt i örongången [3].

Kontroll av blodtrycksmanschett

Minst en gång per år bör manometern till blodtrycksmanschetten kontrolleras, alternativt bytas ut. En kalibreringsmanometer kan användas för att kontrollera en annan manometer. Pumpa upp manometrarna till över 200 mmHg och se att visarna följs åt. Släpp därefter ut trycket och kontrollera att båda manometrarnas visare följs åt till 0 mmHg. Mätvärdet ska inte skilja mer än 5 mmHg [3,7,11].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan