• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Hjärt-lungräddning

Relaterad information

Reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Svenska Läkaresällskapet. 2021.

Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Ett nationellt kvalitetsregister. Här finns årsrapporter och information om de hjärtstopp som årligen inträffar både på och utanför sjukhuset.

Svenska riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp. Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet. 2021. 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet. Läs mer om HLR och defibrillering samt om HLR-rådets avancerade utbildningar för sjukvårdspersonal.  Här hittar du bland annat filmer om hjärt-lungräddning samt dokumentet "Hjärtstopp inom sjukvården".

Sveriges hjärtstartarregister. Här finns information om närmaste publika hjärtstartare.

Patientinformation

HLR-rådets webbplats hittar du filmer och information om hjärtlungräddning för allmänheten både när det gäller barn och vuxna.

 

Till toppen av sidan