• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Hjärt-lungräddning

Luftvägsstopp

Vid luftvägsstopp är det mest effektiva att personen själv hostar upp det som fastnat, så om den drabbade kan hosta, uppmana hen att fortsätta. Ett totalt luftvägsstopp är ett livshotande tillstånd. Det som fastnat i luftstrupen måste avlägsnas inom några få minuter annars kan kvävning ge upphov till hjärtstopp.

Cirka 50 % av luftvägsstoppen kan inte åtgärdas med endast en teknik. Chansen till framgångsrik behandling ökar vid en kombination av ryggslag och buktryck. Användande av mekaniska hjälpmedel för att suga ut främmande föremål avråds från på grund av avsaknad av evidens för dessa produkter.

Luftvägsstopp hos barn över 1 år och vuxna

Kan andas, hosta och tala:

 • Uppmana personen att fortsätta hosta.
 • Lämna inte personen ensam.
 • Kontrollera andning.
 • Om personen inte längre kan hosta måste du ingripa.

Vid medvetande, kan inte andas, hosta eller tala:

 • Ge ryggslag för att försöka vibrera loss föremålet som sedan kan stötas upp genom att personen börjar hosta.
 • Ge 5 kraftiga ryggslag med handloven. Om inte ryggslagen hjälper ska du ge buktryck för att försöka trycka upp föremålet som fastnat i luftvägarna.
 • Ge 5 buktryck i följd. Tryck inåt och uppåt.
 • Fortsätt växelvis med 5 ryggslag och 5 buktryck så länge personen är vid medvetande eller tills personen andas normalt.

Medvetslös person med luftvägsstopp

Barn 1-18 år:

 • Ge 5 inblåsningar, larma och starta HLR 15:2.
 • Titta i munnen vid misstanke om att föremålet kommit upp.

Vuxna:

 • Larma och starta HLR 30:2.
 • Titta i munnen vid misstanke om att föremålet kommit upp.

HLR-rådets handlingsplan vid luftvägsstopp (pdf)

Luftvägsstopp hos barn under 1 år

Om barnet är vid medvetande:

 • Ge 5 ryggslag mellan barnets skulderblad.
 • Gör 5 brösttryck på nedre halvan av bröstbenet.
 • Titta i munnen och se om föremålet kommit upp.
 • Utför 5 ryggslag och 5 brösttryck växelvis så länge barnet är vid medvetande eller tills barnet andas normalt.  Titta i munnen vid misstanke om att föremålet kommit upp.

Om barnet förlorat medvetandet:

 • Ge 5 inblåsningar och larma.
 • Fortsätt sedan med HLR 15:2 tills barnet andas själv eller hjälp anländer. 

 HLR-rådets handlingsplan vid luftvägsstopp (pdf)

Råd

Svenska rådet för hjärt-lungräddning rekommenderar alla att årligen praktiskt träna hjärt-lungräddning, hur man använder en defibrillator samt åtgärder vid luftvägsstopp.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan