• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Teknik vid bröstkompressioner

 1. Placera händerna mitt på bröstkorgen, knip ihop fingrarna och tryck med handloven. Tryck minst 5 cm, inte mer än 6 cm.
 2. Släpp upp bröstkorgen helt mellan varje bröstkompression.
 3. Ge 30 bröstkompressioner i följd med en takt av 100-120 tryck per minut.
 4. Minimera avbrott av kompressioner.
 5. HLR ska om möjligt utföras på hårt underlag.

Teknik vid inblåsningar

 1. Lägg en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen. Lyft hakan och böj huvudet bakåt för att öppna luftvägen. Placera en andningsmask över personens näsa och mun.
 2. Blås in luft tills dess att du ser att bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta cirka 1 sekund.
 3. Ta bort munnen och ta ny luft mellan varje andetag.

Tänk på att

Blås långsamt. Om du blåser in för snabbt finns risk för att en del av inblåsningsluften blåses ner till magsäcken och att personen kräks.  

Teknik vid HLR 30:2

Vid hjärt-lungräddning kombineras bröstkompressioner med inblåsningar.

 1. Starta med att ge 30 bröstkompressioner i en takt av cirka 100-120/minut. Tryck ner bröstbenet cirka 5-6 cm varje gång.
 2. Ge 2 inblåsningar.
 3. Fortsätt med 30:2. Det är viktigt att växlingarna mellan bröstkompressioner och inblåsningar sker så snabbt som möjligt. Paus av kompressioner för att ge 2 inblåsningar ska ta max 10 sekunder.

Två-livräddarteknik

När två personer hjälps åt med kompressioner och inblåsningar kallas det två-livräddarteknik. Så snart tillräckligt många personer finns på plats ska denna teknik användas för att minimera avbrott mellan kompressioner och inblåsningar.

 1. Starta med 30 bröstkompressioner i en takt av 100-120/minut. Tryck ner bröstkorgen 5-6 cm varje gång. Räkna högt så att personen som utför inblåsningar är beredd att blåsa.
 2. Ge 2 inblåsningar.
 3. Fortsätt med 30:2. Det är viktigt att växlingarna mellan bröstkompressioner och inblåsningar sker så snabbt som möjligt.
 4. Så snart defibrillator är på plats ska den anslutas under pågående HLR.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan