• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Hjärt-lungräddning

Undersökning och larm

När du ser en till synes livlös person ska du först ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att utföra medvetandekontroll och andningskontroll. Med dessa två enkla undersökningar kan du bedöma om det finns några livstecken.

Kontrollera medvetande
En person som inte reagerar på lätta skakningar och tilltal ska betraktas som medvetslös.

Kontrollera andning
Lyft hakan och böj huvudet bakåt. Se, lyssna och känn om personen andas normalt (maximalt 10 sekunder). Många personer har onormal, så kallad agonal andning, i flera minuter efter att hjärtat stannat. Detta får inte förväxlas med normal andning. Vid tveksamheter, larma och starta hjärt-lungräddning (HLR) 30:2.

Larma
Om personen är medvetslös och andas onormalt eller inte alls, ska du omedelbart larma och starta HLR 30:2. Om möjligt be en annan person att larma och hämta närmaste hjärtstartare medan du själv startar HLR.

Undersökning och larm innan hjärt-lungräddning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan