• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Hjärt-lungräddning

S-HLR barn, HLR till barn för sjukvårdspersonal

Hjärtstopp hos barn

Algoritmen för hjärtstopp hos barn gäller för barn 0-18 år. För diagnostik av hjärtstopp utgår man från två symtom, att barnet är medvetslöst och andas onormalt eller inte alls.

ABCDE-modellen

Vid livräddande insatser till barn utgår du från ABCDE-metoden  [2].  Hjärtstopp är ett undantag från den modellen, då ska HLR-algoritmen följas för att inte fördröja start av HLR.

 • A står för airway, det vill säga fri/öppen luftväg (vid trauma även stabilisering av nacke)
 • B står för breathing, det vill säga andning/ventilation.
 • C står för circulation, det vill säga blodcirkulation.
 • D står för disability, det vill säga bedömning av neurologi.
 • E står för exposure, det vill säga översiktlig bedömning/helkroppsundersökning.

HLR till barn för sjukvårdspersonal

När barn drabbas av hjärtstopp beror det oftast på att de inte kunnat andas. Ge därför barnet 5 inblåsningar direkt och starta därefter hjärt-lungräddning.

1. Skapa öppen luftväg 

På barn under ett år lägger du en hand på pannan och två fingrar under hakan, huvudet ska vara i neutral position. På barn över ett år gör du på samma sätt men böjer huvudet lätt bakåt för att skapa en fri luftväg.

2. Om barnet inte andas, larma och ge 5 inblåsningar 

Ventilera med hjälp av mask och andningsballong hanterad av två personer alternativt mun-till-maskandning. Anslut syrgas. Har du inte tillgång till några hjälpmedel ger du mun till näsa/mun eller mun-till-munandning.

3. Titta efter tecken till liv

Efter de 5 inledande inblåsningarna bedömer du om barnet visar tydliga livstecken exempelvis hostar, rör på sig eller får förbättrad ansiktsfärg. Om livstecken saknas startar du med 15 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar, 15:2. Det mest effektiva är om två alternativt tre personer kan hjälpas åt. Två personer hanterar mask och andningsballong och en utför bröstkompressioner. Detta benämns två- eller tre-livräddarteknik.

4.  Se till att någon larmar larmgrupp, hämtar defibrillator och akututrustning. Defibrillatorn ansluts under pågående HLR.

5. Utvärdera varje insats 

Teamledaren prioriterar barnets andning. Barn förlorar kroppsvärme mycket snabbt, tänk på att minimera värmeförluster. Om barnet återfår cirkulationen görs bedömning enligt ABCDE.

Teknik vid HLR till barn (15:2)

Barn-HLR med god kvalitet:

 • Fem inblåsningar
 • Blås in tills bröstkorgen höjer sig
 • En inblåsning ska ta 1 sekund
 • Tryck på nedre halvan av bröstbenet
 • Kompressionsdjup 1/3 av bröstkorgens höjd, 4-6 cm beroende på ålder
 • Takt 100-120 kompressioner/minut
 • Släpp upp helt efter varje kompression, behåll hudkontakten
 • Femton kompressioner följt av 2 inblåsningar, 15:2
 • Minimera avbrott
 • Hårt underlag om möjligt

HLR-rådets handlingsplan för S-HLR på barn (pdf)

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan