• Du har valt: Uppsala län

Referenser och regelverk

  Avfallshantering regleras i ett stort antal lagar och föreskrifter. Varje huvudman är skyldig att känna till innehållet i de föreskrifter som reglerar den avfallshantering som verksamheten ger upphov till. Vilka lagar och föreskrifter som gäller beror på verksamhetens karaktär. Referenser och regelverkslistan nedan tar enbart upp den lagstiftning som täcker de texter som ingår i Vårdhandboken. Observera att det finns ändringsförfattningar att ta hänsyn till, se respektive myndighets författningssamling.

  Referenser

  1. 2021:15 Nationell Plan: Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige. Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten; 2021.

  Regelverk

  Svensk författningssamling

  Socialstyrelsens föreskrifter

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter

  Naturvårdsverkets föreskrifter

  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

  Övriga länkar

  Till toppen av sidan