• Du har valt: Skåne
Central venkateter

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom Central venkateter, CVK. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilken indikation är korrekt gällande inläggning av CVK?
Om man misstänker kateterrelaterad infektion, tar man en parad blododling eller blododling med tidsskillnad, vad innebär det?
Vilket påstående är korrekt gällande envägs- och tvåvägsventiler?
Vid hantering av injektionsmembran ska följande åtgärder vidtas före användning:
Vilken sprutstorlek är lämpligast att använda vid genomspolning av centralvenös infart?
Vilket intervall gäller för omläggning av CVK inom sluten vård förutsatt att det inte har lossnat, fuktigt eller är förorenat?
För att minska risken för stopp ska CVK spolas med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk efter varje användning. Med hur mycket?
Vad innebär att en CVK är vilande?
Vad ska man tänka på när en CVK ska avlägsnas?
En av komplikationerna vid användning av CVK är pneumothorax, luft i lungsäcken. Vilka två åtgärder vidtager du först?
Till toppen av sidan