• Du har valt: Skåne
Central venkateter

Indikation och dokumentation

Korrekta och strikta indikationer ska alltid tillämpas för inläggning av cvk [1,5]

Exempel på indikationer är:

 • svårstucken patient.
 • infusion av kärlretande eller kärlsammandragande läkemedel eller vätskor.
 • långvarigt behov av venös infart.
 • annan specifik behandling exempelvis transfusioner eller behandling med immunglobuliner.
 • snabba/stora mängder infusioner/transfusioner.
 • centralvenös tryckmätning.

Dokumentation

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska en patientjournal innehålla dokumentation för att kunna bedriva en god och säker vård. Vad gäller central venkateter (CVK) ska alla uppgifter dokumenteras och signeras av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen.

Dokumentationen innehåller:

 • information till patienten
 • indikation för CVK
 • typ av CVK
 • inläggningstidpunkt och inläggningsteknik
 • lokalisation
 • omläggning av insticksställe
 • insticksställets utseende
 • eventuella komplikationer (inklusive åtgärder och resultat) av inläggning, handhavande och borttagning
 • kateterns funktion inklusive blodreturkontroll
 • patientens subjektivt upplevda besvär
 • dagligt ställningstagande till fortsatt behov av CVK
 • tidpunkt och anledning till borttagande av CVK.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan