• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Central venkateter

Avlägsnande av CVK

Behovet av central venkateter (CVK) bör omprövas dagligen hos varje enskild patient. Om CVK inte behövs ska den avlägsnas [1]. Infektionsrisken ökar med antalet dygn en patient har CVK [24].

CVK bör om möjligt avlägsnas med sänkt huvudända för att undvika luftemboli [1].

Tunnelerade CVK har en kuff av syntetiskt material som växer fast i patientens vävnad. Denna typ av CVK måste avlägsnas med kirurgi.

Material

 • Engångsplastförkläde eller skyddsrock.
 • Skyddshandskar.
 • Omläggningsset.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Vid klorhexidinallergi används etanol 70% eller medel med motsvarande effekt.
 • Suturborttagare.
 • Sterila kompresser.
 • Transparent förband.

Vid odling på spets behövs följande:

 • Steril sax.
 • Odlingsrör.
 • Odlingsremiss.

En medhjälpare behövs när spetsen ska klippas för odling.

Tillvägagångssätt

I samband med avlägsnande observeras patienten avseende påverkan på andning och cirkulation.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångsplastförkläde eller skyddsrock vid behov.
 3. Sänk huvudändan.
 4. Desinfektera händerna.
 5. Ta på skyddshandskar.
 6. Ta bort förbandet, eventuella suturer, desinfektera huden runt insticksstället och låt lufttorka.
 7. Uppmana patienten att andas ut samtidigt som katetern dras ut. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
 8. Steril kompress trycks samtidigt mot insticksstället. Trycket kvarhålls i 5-10 minuter.
 9. Klipp ner cirka 5 cm av CVK med steril sax i odlingsrör om denna ska skickas för odling.
 10. Ta av skyddshandskarna och desinfektera händerna
 11. Fäst ett tättslutande, lufttätt förband över insticksstället.
 12. Höj sängens huvudända.
 13. Dokumentera.

Beakta eventuella lokala anvisningar gällande:

 • Rutin för odling av CVK-spets.
 • Fortsatt observation av patient och förband.
 • Eventuellt tid i planläge.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan