Ögondroppar, ögonsalva

Att ge läkemedel i ögonen med ögondroppar och ögonsalva

En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla ögondroppar i ögonen. Den förpackning man för tillfället använder kan därför förvaras i rumstemperatur.

Om patienten ska ta sina droppar själv och är osäker om droppen träffat ögat är det inte farligt att droppa en droppe till, direkt inom 1 minut, då överskott rinner ut. Väntar man längre tid och upprepar en dos finns det risk för överdosering. Droppstöd och droppskydd kan vara till hjälp, och kan förskrivas av sjuksköterskan.

Handskar kan användas vid exempelvis riklig tårproduktion, samt vid tecken på infektion.

Att ge ögondroppar.
Att ge ögonsalva.

Gör så här:

  • Be personen att hålla huvudet lätt bakåtlutat och titta uppåt.
  • Dra sedan försiktigt ner det undre ögonlocket så att det bildas ett mallanrum där ögondroppen kan ges.
  • Droppa en droppe av det ordinerade läkemedlet på ett sådant sätt att tubens eller flaskans spets inte vidrör ögat. Vid applicering av salva lägg en cirka 1 cm lång salvsträng i ögat. 
  • Det är endast en del av droppen respektive salvans mängd som får plats i ögat och därför naturligt att överskott får torkas bort under ögat efter applicering. Undvik att fingrarna kommer i kontakt med tårarna eller ögonläkemedlet som rinner ut på kinden, använd en ren kompress vid behov.
  • Be patienten blunda en stund.

Att ge barn ögondroppar

Låt barnet ligga ner och blunda. Droppa en droppe i ögonvrån och be barnet titta upp eller lyft på det övre ögonlocket så att droppen rinner in. Stöd huvudet om barnet är rörligt.

Till toppen av sidan