• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Medicintekniska produkter

Relaterad information

Arbetsmiljöverket

Elsäkerhetsverket

EUDAMED The European Databank for Medical Devices, Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Läkemedelsverket

MTO Säkerhet

SIS Abonnemang (onlinebibliotek med fler än 100 000 standarder) Svenska Insitutet för Standarder

Socialstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Sveriges Riksdag

Swedac

Till toppen av sidan