• Du har valt: Sörmland
Medicintekniska produkter

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om medicintekniska produkter. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad som är en medicinteknisk produkt definieras i lag. Vilket av följande alternativ är inte en medicinteknisk produkt?
Vad är CE-märkning?
CE-märkning finns i fyra klasser. Vad utmärker klass III?
Medicintekniska produkter kan vara tekniskt komplicerade och svåra att använda. Risken med att använda utrustningen ska ställas mot nyttan av den. Vad är viktigt i samband med sådan bedömning?
Säkerheten är väsentlig vid användning av medicintekniska produkter. Bland förebyggande åtgärder gäller att rutiner för användning, funktionskontroll och andra produktkontroller finns. Hur ska dessa kontroller utföras?
I verksamhetens kvalitetssystem ska det finnas rutiner för avvikelsehantering. Hur ska produkter som tas ur drift på grund av tillbud eller olycka hanteras?
I vilket fall jämställs en vårdgivare med tillverkare av medicinteknisk produkter och övertar därmed ansvaret för produkten?
Till toppen av sidan