• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området patientens personliga hygien kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

Rengöring och desinfektion av

  • tvättställ och sittpall/stol
  • duschutrustning så som duschpall, duschstol, duschbräda, duschvagn
  • tvättkärl
  • hårtvättställning
  • fotkar.
Till toppen av sidan