• Du har valt: Sörmland

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Ögon

Patientens egna förmågor tas tillvara men personalen hjälper till då det behövs.

  1. Kontrollera med patienten om hen använder kontaktlinser. Uppmuntra gärna att ha glasögon under vårdtiden men respektera patientens önskan om val av kontaktlinser eller glasögon. Berätta för patienten vad du gör.
  2. Ögats tårvätska töms inne i näsvinkeln och det bildas små saltkristaller. Tvätta och torka därför alltid ögat in mot näsroten. Använd ljummet vatten alternativt om patienten har någon egen ögonrengöring. Använd kompresser alternativt engångstvättlapp vid rengöring av ögon och byt mellan varje rengöring. Använd aldrig tvål i ögat.
  3. Var behjälplig med att putsa patientens glasögon, alternativt hjälp till att sätta in/ta ut kontaktlinser.
  4. Dokumentera.

Det finns patienter med ögonprotes och ibland kan vårdpersonal behöva hjälpa patienten med skötseln av denna. Läs mer i Vårdhandbokens texter om Ögonproteser.

Öron

Patientens egna förmågor tas tillvara men personalen hjälper till då det behövs.

  1. Kontrollera med patienten om hen använder sig av hörselhjälpmedel.
  2. Inspektera örats hudstatus. Det finns risk för trycksår om patienten ligger på sidan mycket och dessutom använder sig av hörselhjälpmedel.
  3. Tvätta med fördel örat med tvättkräm, alternativt ljummet vatten. Torka torrt, använd en tops för örats små veck. Tops får inte användas i hörselgången. Glöm inte att tvätta bakom örat.
  4. Hörapparaten kan behöva rengöras och kontrolleras. Följ tillverkarens instruktioner. 
  5. Dokumentera.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan