• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Björvell C, Thorell-Ekstrand I. Omvårdnadsåtgärder. I: Ehrenberg A, Wallin L, redaktörer. Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling. 3. Lund: Studentlitteratur; 2019. s. 111-129.   
  • Dingwall L. Patientens personliga hygien. Lund: Studentlitteratur; 2014.
  • Eldh AC. Delaktighet. I: Friberg F, Öhlén J, redaktörer. Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt. 3. Lund: Studentlitteratur; 2019. s. 565-584.
  • eHälsomyndigheten. Högkostnadsskydd. [uppdaterad 2022-12-27; citerad 2023-04-27].
  • Florin J. Omvårdnadsprocessen. I: Ehrenberg A, Wallin L, redaktörer. Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling. 3. Lund: Studentlitteratur; 2019. s. 45-74.
  • Haverstick S, Goodrich C, Freeman R, James S, kullar R, Ahrens M. Patients' Hand Washing and Reducing Hospital-Acquired Infection. Critical Care Nurse. 2017;37(3):e1-e8.
  • Håkanson C. Kroppslighet. I: Friberg F, Öhlén J, redaktörer. Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt. 3. Lund: Studentlitteratur; 2019. s. 487-505.
  • Kjällberg A-S, Öhrn A. Patientsäkerhet. I: Ehrenberg A, Wallin L, redaktörer. Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling. 3. Lund: Studentlitteratur; 2019. s. 325-352.
  • Lindahl B, Skyman E. Kroppen, kroppslig vård och hygien. I: Edberg A-K, Wijk H, redaktörer. Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. 3. Lund: Studentlitteratur; 2019. s. 67-90.
  • Loveday HP, Tingle A, Wilson JA. Using a multimodal strategy to improve patient hand hygiene. American Journal of Infection Control. 2021;49(6):740-745.
  • Muntlin Å, Jangland E, redaktörer. Fundamentals of Care - Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad. 1. Lund: Studentlitteratur; 2020.
  • Robinson Wolf Z. Patients’ Experience Receiving a Bed Bath From Nurses. International Journal for Human Caring. 2022;26(2):103-120.
  • Skog M. Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom. Stockholm: Stockholms läns landsting; 2010.
  • Socialstyrelsen. Patientjournal – innehåll i en patientjournal. För hälso- och sjukvården [Internet]. Socialstyrelsen; 2021 [uppdaterad 2023-01-01; citerad 2023-04-28].
  • Svensk sjuksköterskeförening. Personcentrerad vård (pdf). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2022.
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Personcentrerat förhållningssätt [Internet]. 2023 [citerad 2023-04-28].
  • Walker M. Patientens personliga hygien. I: Baillie L, redaktör. Professionell klinisk omvårdnad - En introduktion. 1. Lund: Studentlitteratur; 2022. s. 427-470.

  Regelverk

  Till toppen av sidan