• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Aremyr G, Hesselstrand J. Varför vägrar Asta duscha? eller Personlig hygien i demensvård. Stockholm: Liber; 1996.
  • Dingwall L. Patientens personliga hygien. Lund: Studentlitteratur; 2014.
  • Isgren C, Lyckander S, Strömberg B. Omvårdnad. Stockholm: Liber; 2003.
  • Jahren Kristoffersen N, Nortvedt F, Skaug E-A, red. Grundläggande omvårdnad. 1-4. Stockholm: Liber; 2005-2006.
  • Kristoffersen NJ, red. Allmän omvårdnad. 1-3. Stockholm: Liber; 1997-1998.
  • Skog M. Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom. Stockholm: Stockholms läns landsting; 2010.

  Regelverk

  Till toppen av sidan