• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Patientens personliga hygien

Relaterad information

1177. Omskuren penis. [uppdaterad 2020-06-23; citerad 2023-04-28].

1177. Könsstympning - omskärelse av flickors underliv. [uppdaterad 2022-02-14; citerad 2023-04-28].

Till toppen av sidan