• Du har valt: Sörmland

Innehåll

Visa innehåll som:
Desinfektion - Översikt

Desinfektion kan ske med fysikaliska eller med kemiska metoder. Värmedesinfektion ska användas i första hand. Desinfektion definieras som en reduktion av antalet mikroorganismer till en nivå som bedöms ändamålsenlig för att uppnå ett definierat syfte.

Kemisk desinfektion

Desinfektion med kemiska medel ska inte utföras om enbart vanligt rengöringsmedel och sköljning i vatten är tillräckligt. Beakta hållbarhetstiden för desinfektionsmedlet.

Desinfektion av föremål

För föremål tillämpas i första hand värmedesinfektion i diskdesinfektor.

Desinfektion av ytor

Desinfektionsmedel inaktiveras av smuts det vill säga organiskt material och desinfektionsmedlet kan även skydda mikroorganismerna genom att de blir inkapslade. Därför bör det desinfektionsmedel som används till ytor även ha en god rengörande effekt.

Värmedesinfektion

Värmedesinfektion sker genom tillförsel av energi med värme, oftast fuktig värme. En välkänd metod är att koka föremål i vatten under lock.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om desinfektion.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om desinfektion.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom desinfektion.

Till toppen av sidan