• Du har valt: Sörmland
Desinfektion

Kemisk desinfektion

Desinfektion med kemiska medel ska inte utföras om enbart vanligt rengöringsmedel och sköljning i vatten är tillräckligt.

Beakta hållbarhetstiden för desinfektionsmedlet. Märk tillblandad produkt med klockslag och datum. Vid kemisk desinfektion ska inverkningstiden alltid beaktas. Verksamhetschefen ansvarar för att personalen är utbildad i att hantera desinfektionsmedel.

Provning av kemiska desinfektionsmedel

Kemiska desinfektionsmedel bör genomgå provningar enligt standarder för att påvisa om de innehåller aktiva substanser mot mikroorganismer. I många fall finns en specifik provningsmetod för det ändamål medlet ska användas.

Ytdesinfektion

Det finns hittills fem publicerade standarder för provning av ytdesinfektionsmedel avsedda för användning inom det medicinska området:

 • SS-EN 13727:2012 + A2:2015 för provning av aktivitet mot bakterier.
 • SS-EN 13624:2021 för provning av aktivitet mot jästsvamp.
 • SS-EN 14476:2013 + A2:2019 för provning av aktivitet mot virus.
 • SS-EN 16615:2015 för provning av aktivitet mot bakterier och jästsvamp.
 • SS-EN 17126:2018 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den sporavdödande effekten inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1).

Desinfektion av instrument (föremål)

Det finns hitills sex publicerade standarder för provning av kemiska desinfektionsmedel avsedda för desinfektion av föremål:

 • SS-EN 13727:2012 + A2:2015 och SS-EN 14561:2006 för provning av aktivitet mot bakterier.
 • SS-EN 13624:2021 och SS-EN 14562:2006 för provning av aktivitet mot svampar.
 • SS-EN 14348 och SS-EN 14563:2008 för provning av aktivitet mot mykobakterier.
 • SS-EN 14476:2013 för provning av aktivitet mot virus.
 • SS-EN 17111:2018 en fas 2 steg 2 test: Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativ provning med bärare för utvärdering av den virucida aktiviteten för instrument inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 2).
 • SS-EN 17126:2018 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den sporavdödande effekten inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan