• Du har valt: Sörmland
Desinfektion

Värmedesinfektion

Värmedesinfektion sker genom tillförsel av energi med värme, oftast fuktig värme. Normalt används desinfektionsapparat, företrädesvis diskdesinfektor. Desinfektion med fuktig värme är effektiv, snabb, ekonomisk, miljövänlig och i viss mån kontrollerbar. Som reservrutin kan föremål efter noggrann rengöring kokas i vatten under lock. Inverkningstiden är då minst fem minuter.

Läs mer om värmedesinfektion i avsnitten om diskdesinfektor och spoldesinfektor i Vårdhandbokens texter om Desinfektionsapparatur.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan