• Du har valt: Sörmland
Desinfektion

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom desinfektion. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur definieras desinfektion?
Med vilka metoder kan detta ske?
När används kemisk desinfektion?
Vilken typ av desinfektion används för föremål i första hand?
Vad ska beaktas vid kemisk desinfektion?
På vilket sätt inverkar smuts, det vill säga organiskt material, vid ytdesinfektion?
Vad sägs om många alkoholbaserade desinfektionsmedel?
Hur kan värmedesinfektion utföras?
Till toppen av sidan