• Du har valt: Sörmland
Desinfektion

Desinfektion av föremål

För föremål tillämpas i första hand värmedesinfektion i diskdesinfektor eller spoldesinfektor.

Kemisk desinfektion används:

 • Vid driftstopp av apparatur för värmedesinfektion.
 • Då apparatur för värmedesinfektion saknas.
 • Vid desinfektion av värmekänsliga produkter.
 • Vid desinfektion av vissa specialinstrument.

Kemisk desinfektion av föremål

Medicintekniska produkter rengörs och desinfekteras enligt tillverkarens anvisning. Följ desinfektionsmedlets bruksanvisning och beakta säkerhetsdatablad. Följ de skyddsåtgärder som beslutats vid utförd riskbedömning. Till exempel ska adekvat personlig skyddsutrustning användas som skydd mot kemikalier.

Använd handskar och engångs plastförkläde enligt basala hygienrutiner vid kontakt med kroppsvätskor. Tänk på att desinfektera händerna innan hantering av desinfekterade föremål.

Gör så här:

 1. Börja med noggrann rengöring. Öppna föremålen och spola igenom ihåliga instrument, helst under vattennivå för att undvika stänk.
 2. Gör i ordning desinfektionslösning i ett för ändamålet märkt kärl. Tillred lösningen enligt tillverkarens bruksanvisning.
 3. Fyll lumenförsedda föremål, det vill säga föremål med rörgång såsom kanyler och kranar, med desinfektionslösning och spola igenom dem med ren spruta.
 4. Lägg föremålen så att de täcks helt av desinfektionslösningen. Låt dem ligga i lösningen under angiven inverkningstid.
 5. Ta upp föremålen och skölj dem i rinnande vatten. Använd kranvatten med dricksvattenkvalitet eller sterilt vatten beroende på vilken renhetsgrad som eftersträvas. När föremålen ska användas vid ren rutin (tidigare benämnt ”höggradigt rent bruk”) används sterilt vatten.
 6. Torka föremålen med luddfri duk. Använd ren eller steril duk beroende på vilken renhetsgrad som eftersträvas. När föremålen ska användas vid ren rutin (tidigare benämnt ”höggradigt rent bruk”) används steril duk. Blås rörformat med instrumentluft.
 7. Kontrollera att föremålen är rena och torra.
 8. Förvara föremålen torrt och dammfritt i en låda med lock. Rengör och desinfektera föremål och låda en gång per vecka.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan