• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Delegering och ansvar

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området delegering och ansvar
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner som säkerställer personalens möjlighet att utföra tilldelade arbetsuppgifter.
  • Systematiskt avvikelsehanteringssystem.
  • Rutiner och förutsättningar för att sjuksköterska ska genomföra klinisk yttre undersökning vid förväntade dödsfall.

Dessa ska finnas i enhetens kvalitetssystem.

Till toppen av sidan