• Du har valt: Uppsala län

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenserna gäller generellt för texterna i ämnet

  • Adler H, Hamilton P, Nilsson E, Sparring Björkstén K, Wikner M, (red). Sjukvårdens juridik 2022: verksamhetsinriktad uppslagsbok. Täby: Juris AB; 2022.
  • Johnsson L-Å. Hälso- och sjukvårdslagen: Med kommentarer. 11. Stockholm: Norstedts Juridik; 2021.
  • Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen; Hämtad 2022-09-22.

  Regelverk

  Övriga länkar

  Till toppen av sidan