Aktuellt

Anhöriga och närstående

Inom sjukvård och omsorg är det viktigt att inkludera anhörigperspektivet. De som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående kan ibland behöva eget stöd. Här har vi samlat länkar till webbplatser med information och stöd till närstående och anhöriga och som kan förmedlas av personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Anhöriga och närstående är ofta viktiga personer för individen i behov av vård och omsorg. Som personal bör man ha ett personcentrerat synsätt och involvera familjen eller andra personer som är betydelsefulla för patienten om patienten så önskar.

Anhöriga som stöttar, hjälper och vårdar en närstående kan ibland vara i eget behov av stöd för att orka. Lyssna efter behov den anhöriga har och bjud in till delaktighet. Om du själv inte kan ge stöd finns det oftast andra som kan. Vårdhandboken innehåller inget separat avsnitt om bemötande och stöd till anhöriga och närstående, men det finns andra kunskapsstöd som kan vara användbara då du behöver lotsa en anhörig vidare.

På webbplatsen Nationellt kompetenscentrum anhöriga - för ett anhörigvänligt samhälle (Nka) finns stöd och utbildning som vänder sig till anhöriga.

Nedan har vi samlat ett antal länkar till webbsidor med information och stöd till anhöriga. Informationen kan också vara användbar för personal inom vård och omsorg.

Till toppen av sidan