Katetrar, sonder och drän

Här hittar du allt innehåll inom katetrar, sonder och drän.

Innehåll

Märkning av in- och utfartsvägar

När patienten har flera in- och utfarter finns det en stor risk för förväxling. Genom att noga märka samtliga in- och utfarter minskar risken för förväxling.

PICC-line

Perifert insatt central kateter (PICC) är en centralvenös infart inlagd via någon av överarmens vener till exempel vena basilica, vena brachialis eller vena cephalica.

Subkutan kvarliggande kateter

Subkutan kvarliggande kateter är en tunn kateter som läggs in subkutant med syfte att minska antalet stick vid intermittenta injektioner eller vid kontinuerlig subkutan infusion.

Till toppen av sidan