Vård och behandling

Här hittar du allt innehåll inom vård och behandling.

Innehåll

Akut bedömning och skattning

Texter om bedömning enligt ABCDE, bedömning enligt NEWS och om smärtskattning av akut och postoperativ smärta.

Basal och preventiv omvårdnad

Texter om patientens personliga hygien, munhälsa, blåsövervakning, fallprevention, sängen/vårdbädden, sänggrindar, ögonproteser och kontaktlinser.

Dödsfall och vård i livets slutskede

Texter om obduktion, åtgärder inom hälso- och sjukvård vid dödsfall och vård i livets slutskede.

Hjälpmedel

Texter om hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar och orörlighet och komplikationer.

Hjärt-lungräddning

Det finns många orsaker till hjärtstopp, såsom drunkning, kvävning eller svåra astmaattacker. Den vanligaste orsaken till ett plötsligt oväntat hjärtstopp är dock en underliggande hjärtsjukdom.

Hud och sår

Texter om trycksår, sårbehandling, suturer och suturtagning, lymfödem och vård och behandling vid benamputation.

Luftvägar

Texter om andningsvård, trakeostomi, sugning av luftvägar och pleuratappning.

Magsköljning vid akut förgiftning

Alla patienter som kommer in akut till sjukhus som intoxikationsfall (akut förgiftning) ska värderas om de ska genomgå ventrikeltömning och behandlas med medicinskt kol.

Nutrition

Texter om nutrition, enteral nutrition och parenteral nutrition.

Tarmfunktion

Texter om förstoppning. lavemang, analinkontinens och stomi.

Urinvägar

Texter om urininkontinens och vård och behandling vid makroskopisk hematuri.

Till toppen av sidan