Arbetssätt och ansvar

Här hittar du allt innehåll inom arbetssätt och ansvar.

Innehåll

Ansvar och regelverk

Texter om dokumentation, sekretess, identifikation, värdesaker och tillhörigheter, avvikelse- och riskhantering, delegering och ansvar och patientens rättsliga ställning.

Biobank och donation

Texter om biobanker och donation av organ och vävnader för transplantation.

Samverkan och kommunikation

Texter om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering, teamarbete och kommunikation och vårdsamverkan.

Hot och våld inom vården

Hot och våld tar sig uttryck på olika sätt och har olika orsaker beroende på var och i vilken situation det sker. Det är därför svårt att peka ut alla potentiella risksituationer och tydliga riskgrupper.

Till toppen av sidan