Vårdhygien, infektioner och smittspridning

Här hittar du allt innehåll inom vårdhygien, infektioner och smittspridning.

Innehåll

Infektioner och smittspridning

Texter om personalinfektioner, blodburen smitta, multiresistenta bakterier, herpesinfektioner, infektioner i magtarmkanalen, legionella, skabb och löss, tuberkulos, smitta och smittspridning och infektionskänsliga patienter.

Desinfektion och sterilisering av produkter

Texter om sterilisering av medicintekniska produkter, medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet, rengöring och desinfektion av ögoninstrument och rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop.

Städning och rengöring

Texter om tvätthantering, farligt avfall, städning och rengöring, desinfektion och desinfektionsapparatur.

Till toppen av sidan