Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Om Vårdhandboken

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Vårdhandboken.se

Inera står bakom Vårdhandboken.se och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Det här sidan beskriver hur Vårdhandboken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (SFS 2018:1937), eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör regelbundet interna tillgänglighetstester och externa granskningar. Vi åtgärdar alla kända tillgänglighetsproblem löpande.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

 • Vissa länkar på webbplatsen är inkonsekventa, men vi arbetar med att förbättra dessa. 
 • Flera sidor har samma sidtitel, till exempel ”Testa dina kunskaper”, vilket kan skapa förvirring. 

Problem vid användning utan synförmåga

 • Språkmarkering saknas i koden vid annat språk än huvudspråket. 
 • Information ligger ibland dubbelt för skärmläsanvändare.
 • Det finns listor som inte är uppmärkta som listor.
 • Vissa bilder saknar beskrivning i sina alt-attribut.
 • Felmeddelanden är inte knutna till de formulärobjekt de berör.
 • Rubriker för tabeller är inte kodade med elementet caption.
 • Det saknas html-uppmärkning av kolumnrubriker och scope i tabeller. Komplexa tabeller saknar relevant kod för att förstå hur de är uppbyggda. 
 • Filmer är inte syntolkade.
 • Det finns för närvarande ingen inbyggd uppläsningsfunktion.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Vårdhandboken.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på redaktionen. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du kontakta oss på redaktionen så att vi får veta att problemet finns. Använd kontaktformuläret på sidan Kontakta oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Webbplatsen Vårdhandboken.se publicerades 2010. 

Till toppen av sidan