Undersökning och provtagning

Här hittar du allt innehåll inom undersökning och provtagning som till exempel venös blodprovstagning, puls- och blodtrycksmätning, ledpunktion och biopsier.

Innehåll

Biopsier och punktioner

Texter om ledpunktion, benmärgspunktion, biopsier och lumbalpunktion.

Blodprov

Texter om kapillär och venös blodprovstagning.

Nasofarynxodling

Nasofarynx utgörs av området mellan den bakre näsöppningen och svalget (orofarynx), som domineras av halsmandlarna och tungans bakre delar.

Pulspalpation, pulsmätning

Pulsen, som kan palperas över olika artärer på kroppen, är den blodvåg som vid varje hjärtsammandragning fortplantar sig ut i artärerna.

Temperaturmätning

Kroppstemperaturen ger viktig information om en persons tillstånd då den i många fall är ett diagnostiskt hjälpmedel, anger omvårdnadsbehov och effekterna av medicinsk behandling.

Till toppen av sidan