Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Pavy-Le Traon A, Heer M, Narici MV, Rittveger J, Vernikos J. From space to Earth: advances in human physiology from 20 years of bed rest studies (1986-2006). Eur J Appl Physiol. 2007;101(12):143-194.
  2. Antonovsky, A. Hälsans mysterium. 2. uppl. Stockholm: Natur och kultur; 2005.
  3. Sand O, Sjaastad ØV, Haug E. Människans fysiologi. Stockholm: Liber; 2004.
  4. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS; 2017.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Sand O, Sjaastad ØV, Haug E. Människans fysiologi. Stockholm: Liber; 2004.
  Till toppen av sidan