Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Desinfektion

Relaterad information

Basala hygienrutiner - Diskdesinfektor. Film från Högskolan Dalarna.

Basala hygienrutiner - Spoldesinfektor. Film från Högskolan Dalarna.

Till toppen av sidan