Arbetskläder

Arbetskläder består av överdel och byxa, klänning kan förekomma. Ärmen ska sluta ovanför armbågen. Den korta ärmen är en förutsättning för att kunna utföra korrekt handhygien. En lång ärm kan föra smittämnen vidare.
All vård- och omsorgspersonal ska använda kortärmad överdel/klänning vid undersökning, vård och behandling.

Arbetskläder:

  • Används endast på arbetsplatsen och vid transport mellan olika arbetsplatser.
  • Byts dagligen samt alltid om de förorenats. Tvättas vid minst +60oC i kontrollerad och kvalitetssäkrad process.
  • Hanteras och förvaras så att dess renhetsgrad behålls efter tvätt.

Hår

Långt hår och skägg ska fästas upp så att det inte hänger eller faller ned. Om huvudduk används ska den fästas så den inte lossnar, nedhängande delar ska vara instoppade i halslinningen. Den ska vara synligt ren.

På vissa arbetsplatser som operationsenhet, sterilteknisk enhet och produktionskök krävs hårskydd.

Smycken, naglar och bandage

  • Ringar, armband eller klocka ska inte användas.
  • Naglarna ska vara korta. 
  • Konstgjorda naglar eller nagellack ska inte användas. 
  • Bandage, stödskenor eller motsvarande ska inte användas på händer och underarmar.

Handdesinfektionen kan inte utföras med gott resultat om inte ovanstående uppfylls eftersom smittämnen fastnar på och under konstgjort material och inte kan desinfekteras bort.

Örhängen och andra smycken i läkta, piercade hål kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet. Ett läkt piercinghål, oavsett var det sitter, utgör ingen påvisad smittrisk. Om hålet är infekterat kan smitta spridas vidare via vårdpersonalens händer.

Mjukgörande kräm används i samband med raster eller efter arbetsdagens slut för att förebygga torra och nariga händer.

På vissa arbetsplatser som operationsenhet, sterilteknisk enhet och produktionskök kan det finnas ytterligare regler. 

Till toppen av sidan