Innehåll

Basic hygiene routines and dress code for health and social care staff

Basic hygiene routines must be applied by all health and social care staff involved in care, examination and treatment or other direct contact with a person where health and social care is delivered.

Basala hygienrutiner och arbetskläder

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Till toppen av sidan