Innehåll

Basala hygienrutiner och arbetskläder

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Till toppen av sidan