Vårdhygien

Innehåll

Basic hygiene routines and dress code for health and social care staff

Basic hygiene routines must be applied by all health and social care staff involved in care, examination and treatment or other direct contact with a person where health and social care is delivered.

Huddesinfektion

Huddesinfektion utförs före punktion, före kateterinläggning via huden och i samband med omläggning av kärlkatetrar och andra typer av katetrar som passerar genom huden.

Bröstmjölkshantering

För det för tidigt födda eller sjuka nyfödda barnet är fullständig amning oftast inte möjlig, och mjölken måste pumpas ut från bröstet.

Basala hygienrutiner och arbetskläder

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Livsmedelshygien

Mathanteringen i vård och omsorg ska uppfylla lagstiftningens tydliga mål om alla konsumenters rätt till säkra livsmedel.

Till toppen av sidan