Innehåll

Visa innehåll som:

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Basic hygiene routines and dress code for health and social care staff

Basic hygiene routines must be applied by all health and social care staff involved in care, examination and treatment or other direct contact with a person where health and social care is delivered.

Till toppen av sidan