• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Förflyttningskunskap

Relaterad information

Bader-Johansson C, Elmgren Frykberg G. Rörelse och Interaktion: Om grundmotorik, stress och självreglering. Lund: Studentlitteratur; 2013.

Bull Andersen T, Kristensen L.B. Biomekanik och rörelselära. Stockholm: Liber; 2007. 

Hills L. Reading and Using Body Language in Your Medical Practice. The Journal Of Medical Practice Management; 2011.

Hjälpmedelscenter Sverige. Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2018.

Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wulf I. Basal kroppskännedom, Den levda kroppen. Lund: Studentlitteratur; 2015.

Reifeldt K. Arbeta med personlyft – För dig som arbetar med personlyftar och lyftselar. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2018.

Reifeldt K. Förflyttning med personlyft. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2017.

Parmelund N, Reifeldt K. Arbeta med manuella förflyttningar. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2020.

Reifeldt K. Manuella förflyttningar. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2019. 

Socialstyrelsen. Lärande exempel – Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016. 

Socialstyrelsen. Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016.

Stenius M. Trycksår med livet som insats. Stockholm: Rehabstation Stockholm; 2016.

von Dietze S. Balans till Häst. Stockholm: Natur och Kultur; 2011.

Till toppen av sidan