• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Förflyttningskunskap

Längre bak i stol och rullstol

Kontakten mellan patienten och en stols ryggstöd är tydligast bakom skulderbladen och korsryggen. Sittbensknölarna och låren har kontakt med stolsitsen och fötterna med golvet. Dessa kontaktpunkter har betydelse när vi sitter ner och ska förflytta oss i en stol, fåtölj eller rullstol eftersom trycket från kontaktpunkterna mot underlaget kan bromsa upp förflyttningen. Det enklaste sättet att förflytta sig längre bak i en stol är att resa sig upp till hälften och sätta sig ner igen längre bak.

I en rullstol

Man kan också växelvis flytta tyngden från ena sidan till den andra samtidigt som man rör sig bakåt i stolen i så kallad skinkgång. Kraften i förflyttningen hämtas från fötterna som trycker ifrån mot golvet eller rullstolens fotplattor och händerna som trycker ifrån mot rullstolens armstöd.

Det finns en risk att rullstolen tippar när patienten lutar sig framåt och har sina fötter på fotplattorna. För att minska risken ska de främre små hjulen (länkhjul) vara riktade framåt. Det ökar rullstolens understödsyta. Ett ännu säkrare alternativ är att patienten har sina fötter på golvet eller en förhöjningsplatta placerad mellan länkhjulen i stället för på fotplattorna.

Med hjälp av en person

I det här exemplet kan patienten luta sig bort från rullstolens ryggstöd och sitta med stöd från sina armar i knät. 

Gör så här med draglakan eller band med grepp

  • Hjälp patienten att föra lårbenen bakåt med ett dubbelvikt draglakan (eller ett band med grepp) som förts in under patientens lårben.
  • Stå bakom patientens rygg och dra draglakanet bakåt (inte uppåt) genom att flytta dig från sida till sida bakom rullstolen samtidigt som du för din egen kroppstyngd bakåt. Patientens lårben flyttas växelvis bakåt.
  • Arbeta med avslappnat raka armar och handleder.
Längre bak i rullstol med hjälp av en person, band med grepp

Man kan också använda ett friktionsminskande hjälpmedel/material under låren och sittbensknölarna, till exempel korta glidskivor som förs in under varje lårben när patienten lutar sig från ena sidan till den andra.

Gör så här med två korta glidskivor (mini)

  • Stå framför patienten.
  • Hjälp patienten att flytta sig längre bak genom att försiktigt trycka på hens knän.
  • Patienten glider bakåt ovanpå glidskivorna.
  • Ta bort glidskivorna direkt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan