• Du har valt: Sörmland
Förflyttningskunskap

Upp från golv

Med hjälp av en person

Du kan underlätta för patienten att komma upp från fyrfota med en förhöjningsplatta eller liknande under det ena knät. Då blir det lättare att föra fram det andra benet och sätta foten i golvet. Ställ också en stol både framför och bakom patienten att ta stöd emot och att sätta sig på. Uppmuntra patienten att trycka ifrån aktivt med sina tår i golvet för att lättare ta sig upp från fyrfota.

Detta gäller när patienten inte har skadat sig, har muskelkraft och funktion i ben och armar och kan förflytta sig självständigt i vanliga fall. 

Bild som beskriver hur man kan ta sig upp från golvet på egen hand genom att vända sig och ställa sig på alla fyra.

Med mobil personlyft

Som rekommendation ska man använda motordrivna hjälpmedel för att ta upp en patient som inte klarar att med egen fysisk insats med/utan stöd från vårdpersonalen resa sig upp från golvet igen. Läs mer om personlyft på sidan I och ur rullstoll. 

Om det finns en personlyft med lyftsele kan selen användas för att dra fram patienten om hen ligger intill en vägg eller möbel.

Bild som beskriver hur en vårdpersonal lägger en lyftsele under patienten som ligger på golvet.

Speciallyftar

Det finns även lyfthjälpmedel speciellt designade för att lyfta från golv. Läs mer på sidan Förflyttningshjälpmedel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan