• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • PICC-line - Översikt

  En centralvenös infart har en kateterspets som mynnar ut i en central ven, vanligtvis vena cava superior, vid eller i övergången till hjärtats förmak. Perifert insatt central kateter (PICC) är en centralvenös infart inlagd via någon av överarmens vener till exempel vena basilica, vena brachialis eller vena cephalica.

 • Indikationer och kontraindikationer

  Perifer administrering är kontraindicerat till exempel vid administrering av läkemedel med pH <5 till >9, vid >600 mOsm/L [11] eller smärta vid injektion/infusion. En centralvenös infart ska då övervägas om patienten har behov av intravenös behandling i en vecka upp till ett år [9].

 • Förberedelser och inläggning

  Patienten bör få skriftlig och muntlig information om följande före inläggning av perifert insatt central kateter (PICC-line). Samtycke ska inhämtas enligt gällande lagstiftning.

 • Handhavande

  Intravasala katetrar ska vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål. Etiketten fästes om möjligt runt katetern. För att få enhetlig, enkel och tydlig märkning använd vit etikett med svart text och märk med utskriven text "perifert insatt central venkateter", inte förkortning [16].

 • Omläggning

  Vid omläggning mäts eller bedöms den yttre kateterdelens längd för att identifiera att katetern inte har rört sig in eller ut. Styrande för om en förändring bör föranleda åtgärd är vilket läge kateterspetsen hade innan förändringen och hur mycket katetern har rört sig.

 • Injektion och infusion

  En perifert insatt central kateter (PICC-line) kan användas till administrering av exempelvis läkemedel, vätskor, blodprodukter, parenteral nurition samt blodprovstagning.

 • Blodprov och blododling

  Provtagning kan utföras via PICC-line. Vid provtagning används antingen vacutainersystem eller 10 mL spruta.

 • Komplikationer

  En liten blödning uppstår oftast vid insticksstället det först dygnet. Tryckförband anläggs och detta avlägsnas inom något dygn för att undvika kolonisering av mikororganismer.

 • Avlägsnande

  Avlägsnande av en PICC-line utförs aseptiskt och oftast av erfaren legitimerad sjuksköterska eller läkare. Kontrollera alltid först med behandlande läkare.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om PICC-line.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om PICC-line.

Till toppen av sidan