• Du har valt: Sörmland
PICC-line

Indikationer och kontraindikationer

Korrekta och strikta indikationer ska alltid tillämpas för ingrepp i blodbanorna [1,3,9-10].

Perifer administrering är kontraindicerat till exempel vid administrering av läkemedel med pH <5 till >9, vid >600 mOsm/L [11] eller smärta vid injektion/infusion. En centralvenös infart ska övervägas om patienten har behov av intravenös behandling i en vecka upp till ett år [9].

Ordination

Inläggning av en centralvenös infart ska alltid vara ordinerad av läkare. Remissen för inläggning bör alltid värderas av läkare. Indikation bör vägas mot risken med att inneha en centralvenös infart [2].

Indikationer för inläggning av perifert insatt central kateter (PICC-line)

Exempel på indikationer [referenserna 1,2 gäller för indikationer]:

 • Behov av vätsketerapi, parenteral nutrition, blodtransfusioner, cytotoxiska läkemedel, smärtlindring, antibiotika.
 • Behov av upprepade blodprovstagningar.
 • Injektion/infusion av kärlretande eller kärlsammandragande läkemedel eller vätskor.
 • Tillstånd som inte tillåter central access via vena subclavia eller vena jugularis.
 • Vid undermåligt perifert kärlstatus.

Kontraindikationer för inläggning av PICC-line

Exempel på kontraindikationer:

 • Om patienten inte samtycker.
 • Nedsatt blodcirkulation, nedsatt känsel eller svullnad i armen, till exempel på grund av mastektomi med körtelutrymning [10] eller strålbehandling. Andra armen kan då vara tänkbar, samråd alltid med patientansvarig läkare.
 • Sår eller infektion i armen. Andra armen kan då vara tänkbar, samråd alltid med patientansvarig läkare.
 • Kateterrelaterad trombos i armen. Andra armen kan då vara tänkbar, samråd alltid med patientansvarig läkare.
 • Eksem vid planerat insticksställe. Annat insticksställe kan då vara tänkbart.
 • Patienter som kan ha svårt att ansvara för en venös access med extern del.
 • Patienter med känd njursjukdom som har eller riskerar att komma att behöva dialysfistel [11].
 • Allergi mot katetermaterialet.
 • Om patienten vill kunna simma under behandlingsperioden.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan