• Du har valt: Sörmland
Ögondroppar, ögonsalva

Ögondroppar, ögonsalva - Översikt

Ögondroppar och ögonsalva är läkemedel som administreras i patientens öga vid olika ögonsjukdomar eller till exempel efter ögonoperationer.

Använd om möjligt personbundna ögondroppar och ögonsalva. Märk förpackningen med personens namn och brytningsdatum. Om flera personer får läkemedel från samma förpackning, till exempel på en ögonmottagning, ska administreringen gå till på ett sådant sätt att kontaminering undviks. Det går bra att använda ögondroppar med konserveringsmedel till flera patienter under förutsättning att de hanteras korrekt och ingen kontaminering sker (Svensk läkemedelsstandard 2022.2). Läkemedel som används till flera personer byts efter en vecka.

Fråga patienten vilken hjälp som behövs. Dokumentera om personen har protes eller kontaktlinser samt hur mycket hjälp som behöver ges under vårdtiden.

Ögondroppsstöd för egen användning

För personer som har svårt att på egen hand ta ögondroppar finns olika typer av ögondroppsstöd på apoteket.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan