• Du har valt: Sörmland
Oxygenbehandling

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom oxygenbehandling. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur stor är den vanliga oxygensaturationen i blodet hos en ung frisk individ?
Vilket O2-värde är potentiellt livshotande?
Vem får ordinera oxygen?
Vad ska ordinationen innefatta?
Vad innebär koldioxidretention?
Vad innebär att hamna i koldioxidnarkos?
Vilket av nedanstående är den största risken med syrgasanvändning?
Till toppen av sidan