• Du har valt: Sörmland
Oxygenbehandling

Oxygen från central anläggning

  • Ta bort eventuell skyddspropp på det vägguttag som har beteckningen "andningsoxygen".
  • Anslut avsedd flödesmätare till vägguttagets snabbkoppling.
  • Välj rätt flödesmätare som är avsedd för det ordinerade syrgasflödet. Lågflödesmätare bör användas vid flöden < 2 liter/minut.
  • Om oxygenbefuktning har ordinerats, anslut aktuell anfuktningsanordning. Läs mer om anfuktning i texten Att ge oxygen.
  • Ställ in det ordinerade flödet på flödesmätaren.
  • Efter avslutad behandling kopplas utrustningen bort från vägguttagets snabbkoppling. Sätt tillbaka skyddsproppen på det vägguttag som har beteckningen "andningsoxygen".
Till toppen av sidan