• Du har valt: Sörmland
Oxygenbehandling

Oxygen från transportabel oxygenflaska

Det finns många olika typer av transportabla oxygenflaskor och det är viktigt att vara förtrogen med tillverkarens bruksanvisningar för den tekniska hanteringen av aktuell flaska.

Se tillverkarens bruksanvisning för den tekniska hanteringen av gasflaskan.

  • Se till att gasflaskan är fast förankrad, till exempel i en transportvagn (om flaskan tappas och gasen strömmar ut får flaskan en projektileffekt), läs mer i texten om Säkerhet vid behandling.
  • Öppna flaskventilen försiktigt och vid tecken på otäthet (exempelvis snabbt strömmande gas) ska orsaken fastställas och utrustningen inte användas. Annars öppnas ventilen fullt.
  • Avläs manometern och kontrollräkna så att oxygenet räcker för den planerade patienttransporten eller behandlingen.

Hur många timmar räcker gasflaskan?

Räknas ut med följande formel:

Gasflaskans volym i liter x trycket i bar
-----------------------------------------------
ordination i liter/minut

Exempel: Gasflaskan rymmer 2 liter och primärmanometern visar att trycket i den är 120 bar. Patienten är ordinerad 3 liter/minut. Då räcker gasflaskan

2 (liter) x 120 (bar)         240 minuter
-----------------------  =  ---------------  =  80 minuter  =  1 timme och 20 minuter.
3 (liter/minut)                         3

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan