• Du har valt: Sörmland
Oxygenbehandling

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området oxygenbehandling

kan lokala anvisningar  finnas eller behöva upprättas för:

  • Val av material och bytesfrekvens.
  • Information då oxygenkoncentrator används.
  • Information till räddningstjänsten.
  • Beställning av oxygenflaskor.
  • Transport och förvaring av oxygenflaskor.
  • Registrering i det nationella kvalitetsregistret SWEDEVOX.
  • Säkerhetsföreskrifter vid syrgasbehandling.

ska tillverkarens bruksanvisning finnas för:

  • Den tekniska hanteringen av transportabel gasflaska.
Till toppen av sidan