• Du har valt: Sörmland
Desinfektion och sterilisering

Endoskop, rengöring och desinfektion av flexibla värmekänsliga endoskop

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Endoskop, rengöring och desinfektion av flexibla värmekänsliga endoskop – Översikt

  Sedan den första undersökningen med flexibelt gastroskop utfördes 1954 har endoskopin utvecklats. Instrumenten har förbättrats och numer används vanligen videoendoskop vid undersökningar och behandlingar.

 • Förutsättningar för endoskopisk verksamhet

  Vårdgivaren är ansvarig för att de medicintekniska produkterna som används i sjukvården är ändamålsenliga och säkra. Verksamhetschefen är ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet.

 • Renhetsgrad, hantering och förvaring

  Instrument och tillbehör som vid normal användning kommer i beröring med intakta slemhinnor utan att penetrera dem, ska vid användning vara minst höggradigt rena (high level disinfection). Instrument och tillbehör ska hanteras och förvaras så att renhetsgraden bibehålls fram till användning.

 • Rengörings- och desinfektionsmedel

  För den manuella rengöringen ska låglöddrande rengöringsmedel användas. Överflödigt lödder kan hindra vätskekontakten med endoskopets ytor. Använd samma medel för ultraljudsrengöringen som vid den manuella borstningen.

 • Flexibla endoskop utan kanaler

  Vid omhändertagande av endoskop utan kanaler använd engångshandskar med långt skaft och engångsplastförkläde. Vid arbetsmoment där stänkrisk finns används visir alternativt vätsketätt munskydd klass IIR och ögonskydd.

 • Flexibla endoskop med kanaler

  Vid omhändertagande av endoskop med kanaler använd engångshandskar med långt skaft och engångsplastförkläde med lång ärm eller engångsskyddsrock med vätskebarriär på front och ärm.

 • Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD)

  Endoskop och instrument som använts vid endoskopisk undersökning utgör risk för smitta vid misstanke om CJD. Endoskop och instrument placeras i karantän efter avslutad undersökning tills diagnos kan bekräftas eller uteslutas. Endoskop och instrument ska inte genomgå rengöring och desinfektion.

 • Kontroller, validering och service

  Lagar och föreskrifter för sjukvård och medicintekniska produkter ställer krav på att produkter ska vara säkra och att verksamhet ska vara kvalitetssäkrad.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom endoskop, rengöring och desinfektion av flexibla värmekänsliga endoskop.

Till toppen av sidan